$type=blogging$count=16$readmore=no$labels=no$snippet=no$meta=no

$type=one$count=10 $type=blogging$count=16$readmore=no$labels=no$snippet=no$meta=no Yazılarımız DMCA lisansı ile korunmaktadır.Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.!

Takdir Ediliyorsan Değil Taklit Ediliyorsan Başarmışsındır.
Bumerang - Yazarkafe

DMCA.com Protection Status

Sistem Odası Nerede ve Nasıl Olmalıdır
SİSTEM ODASININ ÖNEMİ

Bilişim altyapısında en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz ki kesintisiz olarak çalışması gereken sistem odalarıdır.

Sistem odası sağlıklı çalışmadığında örneğin odadaki sıcaklık normal aralığın dışına çıktığında olacaklar( yangın, su baskını deprem, yetkisiz kişilerin odaya girişi, odadaki kritik bir cihazın arızası gibi bir olağan dışı durumlarda da benzer sorunlarla karşılaşılacaktır) :

- Cihazlar sıcaklığın sınır değerlerinde çalışacaklarından cihazların kullanım ömürleri kısalacak, bu da kurumumuzun yeni cihazlar alarak yüz milyarlarca lira zarara uğraması demektir.

- Cihazların sıcaklığın sınır değerlerinde çalışması cihazlarda performans sorunları oluşturur. Bu da kurumumuz otomasyon sistemleri, web siteleri, mail ya da internet trafiği gibi tüm bilişim altyapısının yavaşlamasına neden olacaktır.

- Sistem odasında sıcaklığı arttırmamak için yeni sunucular koymamızın imkansız olması demektir. Bu da şu sonuçları doğurur:
* Yedekleme işlemleri için sistem odasına yeni sunucu koyamayacağımızdan hiçbir bilginin yedeğinin alınamaması demektir.
* Uzak eğitimde öğrenci sayısının artmasından dolayı alınması gereken yeni sunucuların çalıştırılamaması dolayısıyla uzak eğitimin durması demektir.
* Mevcut web sunucumuz dolduğunda yeni web sunucusu koyamayacağımızdan yeni web sitesi açılması taleplerinin karşılanamaması demektir.
* Teknolojinin getirdiği olanaklardan öğrencilerin faydalanabilmesi için gerekli altyapının (Örneğin her öğrenciye bir mail adresinin verilmesi) sağlanamaması demektir.
* Mevcut omurga switch'in yetersiz gelmesinden dolayı alınacak yeni omurga switchin kullanılamaması dolayısıyla kurumun tüm internetinin felç olması demektir.

- Sunucu sistemleri sınır değerin üzerindeki aşırı sıcak ya da soğuk ortamda otomatik olarak kendini kapatmaktadır. Bunun sonucunda:
* Merkez kampüs ve merkeze bağlı tüm birimlerin(Meslek Yüksek Okulları, Fakülteler, Lojmanlar ...) birbirleriyle ve dış dünyayla ağ bağlantılarının kesilmesi demektir.
* ÖSYM ile ilgili KPSS, ÖSS ,LGS... gibi başvuruların alınamaması demektir.
* Kurumumuzdaki personel otomasyon sisteminin çalışmaması dolayısıyla personel maaş-izin , ayniyat takibi... gibi personel ve malzeme takipleriyle ilgili işlemlerin durması demektir.
* Öğrenci İşleri otomasyonunun çalışmaması dolayısıyla yüksek lisans, uzak eğitim, online kurslar, online kayıt sistemleri not giriş-görüntüleme sistemleri, mezuniyet belgesi gibi belge verilmesi işlemlerinin yapılamaması demektir.
* VOIP sistemine dayalı telefon görüşmelerinin yapılmaması demektir.
* Yemekhanelerde kullanılan kartlı geçiş sistemlerinin kullanılamaması demektir.
* İnternet üzerinden gerek kurumumuz gerekse dış dünyadaki Kütüphane veritabanlarının kullanılamaması demektir.
* Kurumumuz internet sitesinin çalışmamasından dolayı internet üzerinden kurumumuzun tanıtımının yapılamaması, hiçbir haber ve duyurunun yayınlanamaması, hiç bir web sitesinin çalışamaması demektir.
* Hiç kimsenin maillerine bakamaması yeni mail alıp gönderememesi demektir.
* Hazırlık dil Laboratuvar'ının kullanılamaz olması demektir.
* İnternet üzerinden araştırmaya dayalı tüm araştırma-geliştirme faaliyetlerinin durması demektir.

Özet olarak sunucu bilgisayar - internet - yerel ağ üzerinden verilen tüm hizmetlerin sağlıklı çalışabilmesi için standartlara uygun bir sistem odası şarttır. Unutmayalım ki gözümüzden kaçan ya da önemsemediğimiz ufak bir ayrıntı ilerde bizi çok zora sokabilir, üniversitemizin prestijini sarsabilir, gerek maddi gerekse manevi açıdan onarılması çok güç zararlara uğratabilir.Sistem Odası Nerede ve Nasıl Olmalıdır


* Sistem Odasının Yeri:

- Odanın üstünden veya altından su borusu, kalorifer borusu geçmemeli ve üstünde wc ya da lavabolu bir oda ya da çatı olmamalı.

- Su ya da böcek baskını gibi nedenlerden ve gerek pasif soğutmanın sağlanabilmesi gerekse rutubetsiz bir ortam olması için kapalı ve havasız bodrum katlarında olmamalı.
Havadaki nem oranının aşırı yükselmesi veya düşmesi bilgisayar sistemlerine zarar verebilir. Nemin çok az olması, statik elektrik yüklenme ve aktarımlarını arttırarak manyetik teyp ve benzeri bileşenlerde sorunlara yol açabilir. Nem oranının çok yükselmesi ise, bilgisayar sistemlerinizin devrelerinde kısa devrelere kadar uzanan sorunlara neden olabilir. Söz konusu olumsuzlukların önlenebilmesi için yüksek güvenilirlik gerektiren ortamlarda nem düzeyi belirli sınırlar arasında tutulmalı ve nem düzeyinin belirlenen sınırlar dışına çıkması durumunda alarm sistemleri devreye girmelidir.

Su, bilgisayar sistemlerini çok hızlı bir biçimde çalışamaz hale getirebilir. Su ile gelebilecek olası tehlikelere karşı sistem odasına, yükseltilmiş döşeme altına su algılama dedektörleri yerleştirilmeli ve alarm sistemleri kurulmalıdır. Şayet binada bir sel tehlikesinden etkilenme ihtimali varsa ya da bina genelinde otomatik yangın söndürme düzeneği kurulu ise, sistem odası zemin kat üzerindeki katlarda bir yerde kurulmalıdır.

- Aktif/pasif soğutma sağlanmalıdır. Aktif soğutma klima, havalandırma fanı gibi ekipmanlar kullanılarak yapılır. Sıstem odasından bina çıkışındaki klimanın dış ünitesine giden borunun mesafesi maximum sınırını aşmamalıdır. (Bu mesafe çoğu sistem odası klimaları için yatayda 20 m, dikeyde 7 m'dir)

- Pasif soğutmada ise oda sürekli güneş gören bir oda olmamalı. Pencere ve kapısı birlikte açıldığında hava akımı oluşacak şekilde olmalı. Oda kapısı iç içe çift kapıdan oluşmalı. İç kapı odayı dışardan tamamen yalıtmalı. Dış kapı mazgallı(demir parmaklıklı) olmalı, kapı üstünde ve altında (guvenliği bozmayacak şekilde) açıklık olmalı, kapıda ya da camda menfez olmalıdır. Klimalar bozulduğunda ya da yetersiz geldiğinde ya da odada zararlı gaz biriktiğinde sorun giderilene kadar acilen doğal yollarla soğutma ve havalandırma sağlanması için sistem odasının iç kapısının ve penceresinin karşılıklı açılarak en etkin havalandırmanın yapılması gerekir. Bunun için de pencere ve dış kapının gerektiğinde güvenliği bozmadan açık bırakılabilecek şekilde mazgallı olarak yapılması gerekir. Kapının dış tarafı mazgallı iç tarafı ise tamamen izolasyonlu olacak ve havalandırma için izalosyonlu kapı açık bırakılsa bile dış taraftaki mazgallı kapı güvenliği sağlamış olacaktır.

- Sistem yöneticisinin odası sistem odasına yakın olmalı. Sistem yöneticisinin sürekli sistem odasına gitmesi gerekeceğinden zamandan kazanması ve ara switchlere uğramadan direk ana switch'e bağlanabilmesi için sistem odasının yakınında bulunmalıdır. Ayrıca bu sayede sistem yöneticisi sistem odası ve çevresindeki olağan dışı durumlardan da en kısa sürede haberdar olabilecektir.

- Sistem odası binasında yıldırımlara karşı paratoner kurulmalı ve kablolaması sistem odasından uzakta olmalı.
Yıldırımlar, ani gerilim dalgalanmaları yaratarak bilgisayar sistemlerine zarar verebilirler. Yıldırım paratonere çarptığı andan toprakla buluşana kadar akım geçen tüm yol güzargahı üzerinde büyük bir manyetik alan yaratır. Bunun etkisini en aza indirmek için, sistem odası, paratoner kablosunun geçtiği yere yakın olmamalıdır.

- Diğer binalardan gelen fiber optik kablonun kolaylıkla sistem odasına giriş yolu bulunmalı. (Bu tip kabloları döşerken özellikle dik açı ile kıvrılmaları önlemeli, bunun için yaklaşık 5 cm yarıçaplı dairesel dönme ile bükülmeler sağlanmalıdır.)

- Deprem risklerini en aza indirmek için binanın depreme karşı dayanıklı olduğundan emin olunması ve çok yüksek katlarda bilgi işlem sistem odalarının tesis edilmemesi gerekmektedir.

- Sistem odaları, özellikle doğal gaz ve yanıcı bileşenlerin depolandığı yerlerden uzakta tesis edilmelidir. Patlama riskine karşı sistem odaları duvarları dayanıklı hale getirilmelidir.

- Telefon santrali ve telekom cihazları gibi dış unsurlar kesinlikle sistem odasına alınmamalı.


* Sistem Odasının İnşaat Özellikleri:

- Duvarlar, iki yüzlü alçıpan kaplı taşyünü ile kaplanmış olmalıdır.

- Neme ve yangına dayanım standartlarına sahip akustik özellikler sağlayan (ses yalıtımı ve ses yutma), taş yünü asma tavan plakaları kullanılmalıdır.

- Yükseltilmiş taban tesis edilmelidir. Uygulanacak döşemenin üzerine yerleştirilecek malzemeyi emniyetle taşıyabilecek noktasal ve yayılı yük mukavemetine sahip taşıyıcı ayaklar tesis edilmelidir. Antistatik zemin kaplaması yapılmalıdır. (Epoxy boya ile Epoksi Anti-Statik Kaplama yapılabilir)
Oda zeminindeki yükseltilmiş taban soğuk hava akışına imkan verecek şekilde bir yükseklikte (asgari 50 cm) döşeme yapılmalıdır. Kullanılacak döşeme malzemeleri kabinlerdeki tam dolu olma durumu gözönünde tutularak 1500 KG kadar basınca dayanabilecek sağlamlıkta seçilmelidir. Zemin altında karoları tutan destek ayakları mümkün olduğunca kabin ayaklarının basacağı noktaların altına veya yakınına konarak kabin yüklerinin taşınması kolaylaştırılmalıdır. Kabinlerin sallanması gibi ihtimallere karşı bu ayaklar yerlerinden kolayca oynamayacak ve birbirine destek olabilecek şekilde yerleştirilmelidir.

- Yangına dayanaklı çelik kapı bulunmalıdır. Kapı girişlerinin olabildiğince dayanıklı kilitler ile korunması sağlanmalıdır.

- Suya ve ısıya karşı iyi bir yalıtıma sahip olmalıdır.

- Depreme karşı raflar duvarlara zincir ya da klipslerle monte edilmelidir.


* Klimalar ve soğutma

- Sistem odası büyüklüğüne ve cihazların ısı üretme miktarları göz önüne alınarak yedekli olarak çalışacak Hassas kontrollü (havanın yükseltilmiş taban altına üflenmesi) veya split klimaların temini yapılmalıdır. Kurulacak tertibatın kapasitesi, odada bulunan cihazların güç tüketimleri toplanarak belirlenir. (10 KW güç tüketen bir kabinin ürettiği sıcaklığı düşürmek için de 10 KW soğutma kapasitesine ihtiyaç duyulmaktadır.)

- Önerilen Klimaların Restart (elektrik kesintilerinde kapanan klimanın elektrik geldiğinde herhangi bir müdahale olmadan tekrar çalışması.) özelliği bulunmalıdır.

- ANSI/TIA/EIA-942 standardı, soğutmada en öncelikli yapılması gereken çalışmayı, kabinlerin yerleşimlerinin düzenlenmesi olarak ortaya koymaktadır. Kabin yerleşimleri yapılırken kabin sıraları arasında soğuk ve sıcak hava koridorları oluşturmaya dikkat edilmelidir. Serverlar önden soğuk hava emip, arkalarından sıcak hava atacakları için kabin sıralarının yerleşimlerinde serverların önleri aynı koridorda, arkaları ise bir başka koridorda toplanmalıdır. Yükseltilmiş taban kullanarak zemindeki boşluğa soğuk hava basılmalı, soğuk hava koridoru olarak belirlenen kabin sıraları arasındaki koridorların zeminlerine yerleştirilecek ızgaralardan soğuk havanın yükseltilmiş zeminden çıkıp serverların önlerinden server içlerine emilmesine imkan verilmeli, server içinde ısınan sıcak havanın ise server arkasından sıcak hava için belirlenen koridora atılması sağlanmalıdır. Sıcak hava koridorunda toplanacak hava yükseleceği için bu koridorların tavanlarından bu hava emilerek soğutma düzeneğine tekrar soğutulmak üzere gönderilecek şekilde bir hava devri daim sistemi kurulmalıdır. Koridorlar arasında sıcak ve soğuk havanın karışmasına imkan verecek boşluklar bulundurulmamalıdır.

- Data ve elektrik kablolama düzeneği yükseltilmiş zeminin içinden yapılırken bunların kabin sıralarına dağıtımlarında data ve iletişim kablolarının sıcak hava koridoru altına yapılacak kanallarla, elektrik kablolarının da soğuk hava koridoru altına yapılacak kanallarla olacak şekilde planlama yapılmalıdır.


* Yangın Algılama Ve Söndürme Sistemi

- Yangın algılama ve alarm sistemleri kullanılmalıdır. Hem elle hem de otomatik olarak yapılan yangın söndürme sistemleri/cihazları kullanılmalıdır.

- Yangın söndürücü olarak halon gazı kullanılmamalı(Karbondioksit olabilir).

- Eğer sistem odası yakınlarında su ile söndürme sistemi varsa suyun elektronik cihazlara vereceği zarar için gerekli tedbirler alınmalı. Yangın durumunda sistem odasına suyla müdahale edilmemesi için ilgili personeller eğitilmeli ve gerekli uyarı yazıları yazılmalı.

- Sıcaklık alarmı yerleştirilerek 10-30 derece dışında alarm vermesi sağlanmalı.


* Duman Algılama Sistemleri

Dumanın kaynağı: hava kirliliği, arızalı cihazlar , jeneratör ya da bina ısıtmasında kullanılan yakıt gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.
Duman, bilgisayar disklerinin, optik disklerin ve ayrıca teyp sürücülerinin okuyucu/yazıcı kafalarına olumsuz etki eder. Dumanın etkilerinden korunmak ve zamanında müdahale edebilmek için sistem odalarına yükseltilmiş taban ve alçaltılmış tavan aralarına duman algılama detektörleri yerleştirilmesi gerekmektedir.


* Su ve Nem Algılama Sistemleri

- Nem oranı %10 ila %40 arasının dışında olduğunda alarm verecek sistem kurulmalı.

- Su, bilgisayarlar için hızla bir tehdit haline geleceğinden iki farklı su dedektörü kullanmalı. Birinci düzeyde (daha alçakta) suyu fark edip alarmı çalıştıracak bir dedektör, ikinci düzeyde (daha yüksekte) ise elektriği kesecek ve bilgisayar sistemlerinin elektrik bağlantısını sonlandıracak bir dedektör-alarm düzeneği kullanılmalı.


* Tozdan Korunma

- Tozlu ortamlar hard disk, optik disk ve manyetik disklere zarar verebilmekte elektronik sistemlerin aşırı ısınmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayı sistem odasının tozdan arındırılmış olması, kabinetler ve sistemlerde filtreler kullanılması gerekmektedir.

- Tozların temizliği için dışa üflemeli ve içe emmeli kompresör alınmalı.

- Böcek ilaç ve tabletleri alınarak sistem odasında örümcek, sinek vb böceklerin varlığı engellenmeli.


* Kablolama ve Topraklama Tesisatı

- Data ve elektrik kablolama için TSE standartlarına uygun malzemeden imal edilmiş kablo kanalları kullanılmalıdır.

- Tüm kanallar bölmeli olmalıdır. Kuvvetli akım ve zayıf akım kabloları ayrı ayrı bölmelerden geçirilmelidir.

- Tüm prizler, metal gövdeli aydınlatma armatürleri metal pano karkasları kablo rafları, mekanik tesisat ekipmanı ve metal yapı elemanları topraklanmalıdır.

- Topraklama sistemleri Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır.

- Tüm elektrik uçlarının mutlaka UPS'ten gelmesi sağlanmalıdır. UPS de jeneratör'e bağlı olmalıdır. Tesis edilecek kesintisiz güç kaynağı yedekli olmalı, Sistem odası içinde yer alan bilgisayar, sunucu ile network aktif cihazlarını elektrik kesilmesi durumunda tam yükte en az 15 (onbeş) dakika beslemelidir.

- Genelde tüm sistem odası, özelde de data kablolarının seçiminde yanmaya karşı dayanıklı kablolar seçilmesi, yangının büyümesini önlemede etkili olacaktır. Çıkabilecek yangın için en iyi yayılma yolu ve yakıt kaynağı data kablolarıdır.

- Kablolama kabin üstlerinden yapılmalıdır. Kabin üstlerinden kablolama yapmanın en büyük avantajı değişikliklere daha uygun olması ve kolay yönetilebilir olmasıdır. Ayrıca zemindeki soğuk hava için bir engel de değildir. Dezavantajı kabinlerin üstünde kablolar görünürse kötü görünüm oluşturmasıdır. Bu yüzden bu kanalların olabilidiğince kabloları gizlemesi gerekmektedir.

- Kablolama mutlaka yapısal kablolamaya uygun yapılmalıdır. Yapısal kablolamanın getirdiği kolay yönetilebilirlik, esneklik, sorun giderme ve bilgi aktarımı avantajlarından yararlanılmalıdır.
- Kablolara kolay erişilebilir ve değişiklikler kolay yapılabilir olmalıdır. Kabloların kabin içinde geçiş yolları iyi düzenlenmeli hava akışına engel olacak bir yapıda olmamasına dikkat edilmelidir.

- Kablolar döşenirken kıvrılmalara izin verilmemeli, 90 derecelik keskin dönüşler daha yumuşak şekilde yapılmalıdır. Kabloların kırılmalarını veya dışlarındaki muhafazasına zarar verecek keskin kenarlar üzerinden geçmelerini engelleyecek malzemeler kullanılmalıdır.

- Kablolamada enerji kabloları ile data kablolarını aynı kablo düzenleyici (organizer) içinden geçirmek yerine kabinin bir tarafını enerji bir tarafını data için kullanmak enerji kablosunun datayı etkilemesini önlemek açısından daha doğru olacaktır.

- Kabinler yerde sabit ayaklarda durmalı küçük sarsıntılarda ileri geri hareket etmelerini engelleyecek bir yapı oluşturulmalıdır. Deprem vb.. durumlarda devrilme yer değiştirme vb.. ihtimaller düşünülerek yerleşim yapılmalı, kablo bağlantıları çok gergin tutulmamalıdır.

- Kablolamada kullanılacak materyallerde 10Gbit desteği mutlaka sağlanmalı ve bakır kablolarda Cat6’dan aşağı kablo kullanılmamalıdır.

- Kablo sonlandırmaları olabildiğince sağlıklı yapılmalı gerekirse sonlandırma yapıldıktan sonra kabloda performans ölçme cihazlarıyla test yapılmalıdır.

- Manyetik alanın yüksek olacağı yerlerde mutlaka fiber kablo kullanılmalı, manyetik alandan etkilenmediği için böyle noktalarda verileri fiber ile taşımalıdır.

- Bütün kabinler ile odanın merkezi bir yerine konulacak kabin arasında patch paneller üzerinden bağlantılar kurulması kablolamada büyük esneklik kazandıracağından önemlidir.

- Storage kurulumu olabileceği dikkate alınarak kablolama yapılması gerekmektedir. SAN cihazları, disk shelf’leri vb ürünler için patch kabinlerinin yanısıra ayrı kabinler tahsis edilmeli ve server kabinleri ile bunlar arasına fiber patch’paneller üzerinden bağlantılar toplanmalıdır. Böyle bir çalışma ile istediğimiz kabindeki server ile storage arasına SAN bağlantısını FC protokoluyla taşıma imkanına kavuşmuş oluruz.


* Sistem odası izleme/takip sistemi
- IP Kamera ile izleme sistemi kurulmalı. Odanın durumu , giriş çıkışları ve yapılan işlemler kameralarla kayıt altına alınmalıdır.

- Uyarı sistemlerindeki bilgiler SMS ile cep telefonlarına kadar ulaştırılabilir olmalıdır.


* Yedeklilik ve Farklı Yol Kullanımı
- Gerek elektrik gerek data kablolarında mutlaka ana bağlantıların yedekli olarak çekilmesine önem verilmelidir.

- Kabloların yedekliliğinin yanında yedek kabloların sistem odasına farklı bir güzergahtan girişlerinin sağlanması fiziksel olarak bir kablo güzergahında meydana gelebilecek bir sorunda yedek kablonun zarar görmemesini sağlamış olacaktır.

- Kullanılan cihazların yedekliliğindede N+1 kuralına (yani enaz bir yedek bulundurma) uygun hareket etmelidir. Network aktif cihazları ve güç kaynakları buna örnek olarak verilebilir. Bu maliyeti arttırıcı bir etken olsada sorun anında iş kesintilerine karşı önemli bir tedbir sayılabilir.


* Sistem odasına Teknik Destek ve Bakım İçin Firmaların Sorumlulukları
- Yüklenici firma Sistem odalarında tesis edilecek tüm malzemelerin sağlam ve çalışır vaziyette kurulumunu ve entegrasyonunu eksiksiz yapmalıdır. Yapılan tüm işlerle ilgili proje dosyalarını, proje çizimleri ve gerekli tüm ayrıntılı bilgi ve garanti belgeleri ile birlikte teslim etmelidir.
İki farklı sistem odası:

daginik

duzenli


Kaynaklar:
Odtü Bidb
http://lists.ulakbim.gov.tr/mailman/listinfo/ulak-teknik
http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/02010DK/TFF/Satin-alma-duyuru/Teknik-Sartnamesi.pdf
http://www.saglik.gov.tr/IMID/Genel/DosyaGoster.aspx?BELGEANAH=42817&DIL=1&DOSYAISIM=Donanim_2008_EK_2.pdf
http://www.bilisimnews.com/?p=465


YORUMLAR⤵

Ad

"Cain" YAZILIMI İLE HTTP DİNLEMESİ #telefon #zam %100 1.4 Milyar Android Kullanıcısının Kabusu Stagefright Güvenlik Açığı Geri Döndü! 10tb harddisk 11 1453 15cm 2 resimli resimler 2 şık arasında klamk 2.Öğretim Ders Saatleri jaçta başlicakiikinci öğretim dersleri saat kaçta başlicak 2.Öğretim Ders Saatleri Öne Çekildi 2012 2013 2014 2014 en komik videolar 2014'ün Açık Ara En Komik 10 Videosu 2015 burs 2015 dns 2015 en komik videolar 2015 film izle 2015 videolar 2015 ygs fen soruları 2015 ygs matematik soruları 2015 ygs soru ve cevaplar 2015 ygs soruları 2015 ygs sosyal soruları 2015 ygs türkçe soruları 2015 YGS yerleri 2016 21 2YT43 3 arkadaşla facebook kurtarma 3 Haftada 11 Kilo Verdiren Çay 3 idiots türkçe izle 30 Tane iPhone'u Aynı Anda Çekiçle Kırmak 344 yıl hapis cezası 35 36 3g 3g hakkında 3g nedir 4.5 g desteli telefonlar 4.5 g faydası 4.5 g nedir 4.5 hızı 4.5 nedir 4.5 türkcell 4.5G Nedir? 4G’den Ne Farkı Var? 4.5G’ye Geçiş Ücretsiz Olacak! 40yıl 4g 4g hangi telefon destekliyor 4g hangi telefonlar destekliyor 4g ile 3g farkı nedir 4g nedir 4g teknolojisi 4g telefonlar 4gb discovery kitkat yükle 5 5duyulu 5g 5g hzı 5g ile 4.5 g farkı 5gb 6 s fiyatı 600 yıllık sırrı çözülemeyen kitap 60dakika 76DF9 8 Aamir Khan Aamir Khan Filmi aamir khan filmleri abm abs abs fren abs nasıl çalışır abs sistemi acı biber acı biber kansere karşı acı biberin bilinmalarıeyen faydaları acı biberin faydaları activision açılan açma ada çayı adam asmaca c++ adam asmaca java adanalırapci adanarap adli bilişim gizlilik Adli Bilişim Mühendisliği Adli Bilişim Mühendisliği ne iş yapar Adli Bilişim Mühendisliği nerelerde var Adli Bilişim Mühendisliği puanları adlibilisim adsense AdSense sitelerinde nasıl reklam verebilirim? advertising Adwords Adwords Nedir ? afrikaya ağız kokusu ağız kosuna karşı şifalı bitkiler ağlayan pasta ağlayan pasta nasıl yapılır air fiyatı akıl akıllı anahtarlık akıllı telefon akıllı telefon özellikleri akne akor AKTS Ücretleri kalktı mı akü bitti alacakaranlık alacakaranlık 5 Alacakaranlık Şafak Vakti 2 Alacakaranlık Şafak Vakti 2 dublaj Alacakaranlık Şafak Vakti 2 tekçe dublaj izle alemdm Alex Lopatnyuk algoritma programı algortima alınır alimunyum karpuz ALMA almak almanın Alttan Alınan Ders Alttan Alınan Ders Ücretleri Alttan Alınan Ders Ücretleri Kaldırıldı amazon anahtarlık anasayfada ANDROIDOS_LIBSKIN.A android Android ‘li Akıllı Telefonların Gizli Kodları Android 5.0 Lollipop duvar kağıdır Android 5.0 Lollipop’un Yeni Duvar Kağıtları Android 6.0 Marshmallow’ indir Android 6.0 Marshmallow’un Çıkış Tarihi android bellek temizleme Android Cihazlar Için Sürüm Güncelleme Android Cihazlarda Dosya Gizleme (Programsız) android fabrika ayarlarına dönme android format Android Hızlandırma android için android kodları Android One android one nedir android trojans androşd güncelleme Angelina Jolie'ye 3 Haftada 11 Kilo Verdiren Çay anlatıyor apk apple apple car apple otomobil cıkarmayı planlıyor araba araba hackleme arabalar arabanın marş basmama sorunu aracım çalışmıyor aracım marşa basmıyor arasındaki arkadaşınızı ARPSPOOF SALDIRISI VE ÖNLENMESİ arşivsayfalarında artık Artık Facebook Hesabınızı Miras Bırakabileceksiniz Artık İnternet Olmadan da Facebook’a Giriş Yapabileceksiniz! astronomi ASUS aşırı terleme aşure için ne yapılır AŞURE MALZEMELERİ AŞURE NASIL YAPILIR aşure ne zamndır aşure nedir Aşure Tarifi ateşine audi audiQ7 autoplay autopsy aventador fragman ayırmama aynı aynı bakan b12 vitamini backtrack bakımslı saç önerisi bakın balkabağı baloglu matris sorusu ban sorgula banyodan sonra parmaklar neden büzüşür basın basur basura bitkisel tedavi basura tedavi başarı nasıl elde edilir Başarılı Olmak İçin ne yapılır başarılı olmak isityorum başarının sırrı BAŞBAKAN ERDOĞAN Başbakan Erdoğan Twitter açıklaması Başbakanlık Basın Müşavirliği başladı başlangıcprogramları başvuru batacakmı bel fıtığı bel fıtığı için doğal çözümler bel fıtığı tedavisi belleklerin benzer yazılar beşiktaş beyin Beyin Hakkında Az Bilinen 10 İlginç Bilgi beyin nedir beyin yüzde kaçı kullanıyoruz BIOS (Basic Input-Output System) Nedir? BIR ADET bıraktı biber biberin faydaları biçimlendirmeniz bilgi bilgibahcem bilgisayar bilgisayar için Bilgisayar Korsanı Onur'a 334 Yıl Hapis Cezası bilgisayar ömrü için ne yapılmalı bilgisayar ömrü uzatmak bilgisayar teknolojisi Bilgisayardan Instagram’a fotoğraf nasıl yüklenir Bilgisayardan Instagram’a fotoğraf yüklemek! bilgisayarı telfonla hackleme bilgisayarım neden hep çöküyor bilgisayarınız bilgisayarinternet bilgisayarlar bilgisayarvesağlık bilim bilinmeyen android kodları bilişim bilişim bulut bilişimsuçları Bill Gates’ten Başarı Yolundaki Gençlere Öneriler billgates bina binada binbirdelik otu bios bios nedir bir Bir Dizüstü Bilgisayarla 30 Otomobil Çaldılar bir resimde farklı resimler bisiklet bisiklet ne zaman icat edildi Bisikletin icadı ve tarihi bitiriyor bitkisel blinmeyen google kodları blogger Blogger Eklentileri Blogger Otomatik Slider Yapımı blogger related texts Blogger Resimli Benzer Yazılar Eklentisi blogger slider nasıl eklenir blogger slider yapımı blogger www girmeme blogger www sorunu kesin çözüm blogger yorum formu bloggetr tickets slider Bluetooth destekli şemsiye bmw BMW akıllı anahtarlığı BMW dokunmatik ekranlı akıllı anahtarlığı boğaz ağrısı için doğal çözüm boğaz ağrısı için ilaçlar Boğaz ağrısı tedavisinin en doğal yolları boğazım ağrıyor Boston Dynamics boyunca bozuk bozulma bölüm 1 BTK telefon numarası BU Bu 8 Özellik Sende Varsa Zeki Olabilirsin bulut bilişim buluthan buluthan bulut bilişim buluthan nedir bumerang Bunları Okumadan YGS'ye Girmeyin! bunu burs kurum burs veren yerler burundan burundannefesalmanınönemi bütün büyük c C çalışma soruları c fibonacci sayısı yazdırma c Girilen Sayının Son 3 Basamağını Ekrana Yazdırma c kombinasyon c programı indir C-Girilen Cümledeki Kelimeleri Sondan Başa Yazadırma C-Harf Tahmin Oyunu Kodları(Adam Asmaca) c# calısma sorusu c++ c++ harfleri tersten yazdırma c++ programı indir c++ vigenere şifreleme C++-Girilen Sayının Son 3 Hanesini Yazdırma c=0 callofduty casper casper via Cehennem Melekleri 3 Cehennem Melekleri 3 hd Cehennem Melekleri 3 izle Cehennem Melekleri 3 türkçe alyazı Cehennem Melekleri 3 türkçe dublaj cep telefonları Cep telefonlarında son 15 yılda neler değişti ? Cep telefonundan Facebook'a girenler dikkat! cepuygulama cepuygulamaları chrome CIA NUMARAMI SİLME cıkacakmı cia numara cia numaramı silmek istiyorum cia uygulamsı cildi güçlendirme cildi güzelleştirme cildi sıkı tutma cilt cilt bakım toniği cilt bakımı cilt maskesi ciltlere ballı tonik civa Civa Metali civa neden sıvıdır clio CMD İle Görüntü İçine Ses Gizleme coco pops nasıl yapılır coco pops tarifi cocopops cocopops tarifi cocuklugumuzun cok commercialset copy counterstrike cristianoronaldo cryptolocker kaldırma cryptolocker ne yapar cryptolocker nedir cryptolocker şifrelemsi kaldırma cryptolocker virüsü css psd cv cvsini cx-3 cyber cybersecurity çalınan facebook hesabını kurtarma çalısma sorusu çanakkale savaşı destanları çanakkale savaşı nedir çanakkale savaşında geçen olaylar Çanakkale Savaşında yaşanan ilginç olaylar çay çay zayıflatır mı çeviri çılgın çılgın türkler çikolatalı ıslak kurabiye çikolatalı mereng Çilekli Mini Tart Tarifi çilekli pasta çilekli pasta yap Çizgi Film Kahramanları Yaşlanırsa Nasıl Olurlardı ? çizgi film yaşnırsa Çocuklara Çevre Bilinci Nasıl Aşılanır? Çocuklarda Tırnak Yeme Alışkanlığı ve Tedavisi çökmesine çözülür çözüm çözümü çözünürlük D69TJ daha daha uzun pil süresi data recovery davek alert davranışı ddeletedfiles ddos saldırısı ddso nedir dedirten değişti dengesiz depolama depolama aygıtı depolamaservisi deprem depremriskraporu derbi destekli Dev C++ 5.11 Free Download Dhoom 3 türkçe digitalforensic dinle Discovery AİR fiyatı Discovery duvar kağıtı Discovery için duvar kağıdı Discovery için duvar kağıtları disk diski diyet diyet neden zayıflatmaz dizi dizimag Dizüstü Bilgisayar Almadan Önce Bilmeniz Gereken 3 Şey dizüstübilgisayarlar djserkan dns doğrulamak domain donanım dondurma nasıl yapılır dondurma tarifi make a icea dondurma yapmak istiyorum donuyorsa dosya geri getirme dosya gizleme DOSYA KURTARMA YAZILIMI "RECUVA" dosya saklama download dökülme dökülmesi dönemi dönüşüm dump dupstep durumunu duvar kağıtları duvarınızdaki dünya Dünya'ya çarpsaydı milyonlarca kişi ölürdü... dünyadaki en zeki insan kimdir dünyanın düşmanı öldürmeden etkisiz hale getiren silah düzenlemek Dying Light oyunu bilgisayar gereknimi Dying Light pc gereksinimi Dying Light Sistem Gereksinimleri edebileceksiniz efi eforensic eğitim EINSTEIN'IN R ZEKA SORUSU eklenti blogger ekran kartı kaç olmalıdır ekran kartı neden yanar ekranda ekrangörüntüleri eleman sayısı girilen kümenin elini tutmasam akor elma elma ile yapılacak pastalar elma sirkesi elma sirkesi maskesi elma yemek elmalı oasta malzemeleri elmalı pasta nasıl yapılır elmalı pasta tarifi elmanın faydaalrı emeklioluyor en en çok cıkan lys soruları en çok çıkan lys konuları en çok kullanılan kodlar en iyi akıllı telefon en iyi sinema salonları en kolayı en komik filmler en komik görseller en komik türk fotoları en komik videolar en son model hafıza kartı en tatlı hayvanlar en ucuz discovery telefonu En Uzak Galaksi en zeki insan en zeki kadın ender saraç enemenin faydası engel kaldırma dns engeli engellendi engenç engençmilyoner eniyi enkomik Epilepsi beyin timörü yapar mı Epilepsi hastalığına ne iyi gelir Epilepsi nedir Epilepsiye çözüm erişim erlikhan epin hile erlikhan hile erlikhan rehber esnemek nedir esnemek zararlı mı etiketleri etimek nasıl yapılır Etimek Tatlısı Nasıl yapılır Etimek Tatlısı Tarifi etimek tatlisi etmek ev yapımı ilaçlar evde dondurma nasıl yapılır evde mıhlama nasıl yapılır evde tulumba tatlısı yapımı faaliyetleri facebook facebook Hello Android facebook açığı bulundu facebook engeli için dns facebook erlikhan açılmıyor facebook erlikhan e pin hile facebook erlikhan hile facebook erlikhan rehber facebook erlikhan yardım facebook görüldü kapatma facebook hack facebook hareketler dökümü nedir facebook hesabı silme facebook hesabı tamamen silme facebook Hileleri facebook kalıcı şekilde hesap silme facebook labaratuvar facebook miras facebook mobil dolandırıcılık facebook mobil uygulamlar facebook okunmamıs mesajlar facebook Oyun hileleri facebook profili tamamen silme facebook silme 2013 facebook son görülme kapatma facebook şifre kurtarma facebook tuzak Facebook'un Yeni Teknoloji Laboratuvarından İlk Görüntüler Facebook’tan Yeni Fotoğraf Özelliği facebookda facebookmesaj facebookvirus fan farklar farklı elma pastaları fate fatefat faydaları faydalı bilgiler fen FIFA 15’te Kornelden Nasıl Gol Atılır ? fırat üniversitesi zorunlu hazırlık ne zamna kalkacak fıratuniversitesi Fibonacci Sayılarını Yazdırma fibonacci sayısı algoritması fifa fifa 13 fifa 13 gol sevinçleri fifa gol taktikleri fifa korner hilesi fifa kornerden gol nasıl atılır fifa14 fifa2014 fifaserisi fileserve film firefox fit bir vücut flash flashplayer fn fntuşu FOCUS FORD foremost fotograf fotomodel hayvanlar Foursquare hesabı kapatma Foursquare Hesabı silme fragman fren sistemi ftomodel FURİOUS 7 g bucuk g galaksilerin en uzağı galatasaray galaxy galaxy s6 galaxys4 Game of Thrones için ekran kartı Game of Thrones nedir Game of Thrones Sistem Gereksinimleri garip GCQG9 gece modu youtube gece parlayan araba geçer geldi Gelecek Olan Zam İle Telefon Fiyatları Nasıl Olacak? gelecekteki bilgisayar teknolojisi geliyor gelse genç kalmak Genel Katagori general mobile General Mobile 4G General Mobile 4G fiyatı General Mobile Discovery AİR General Mobile Discovery AİR fiyatı General Mobile Discovery'nin 4GB'lık versiyonuna Android KitKat nasıl yüklenir? general mobile telefonlari gentleman Gerçekten yaşıyor musunuz ? gerekli geri geride Ghajini Ghajini fıragmen Ghajini hd watch Ghajini izle Ghajini türkçe alt yazı izle Ghajini türkçe dublaj izle ghosts gif Girilen bir sayıdaki rakamların toplamını buldurup ekrana yazdırmak için gerekli kod satırlarını yazınız Girilen cümledeki kelimeleri tersten başa doğru yazdırma. Girilen Harfi Büyükse Küçüğe Küçükse Büyüğe Çevirme Girilen Harfi Büyükse Küçüğe Küçükse Büyüğe Çevirme programlama Girilen Kelimeyi Piramit Şeklinde Yazdırma Girilen Sayının Son 3 Basamağını Ekrana Yazdırma giyen gizleme GM Discovery Jelly Bean'e Nasıl Dönülür? KitKat'dan kurtulmak [KESİN ÇÖZÜM] gnu godaddy godaddy blogger domain bağlama godaddy domain sorunu godaddy domain www olmadan girmiyor godaddy indirim kodu godaddy ucuz domain kodu godaddy www sorunu Godaddy.com İndirim Kodları gogole oyunları gogole robotu gogole virüsü google Google arama motorunun ilginç özellikleri google be google kod satırı Google Reklam Vermek google sandbox sorgulama Google’dan Geldiği İddia Edilen Virüslü Mesaj! Google’ın sahibi olduğu Boston Dynamics’ten şaşırtan ve ürperten yeni robotlar googleaçıkları googlepagespeed gormediginiz göndermek görüldü görümel kapatma görüntüler görüntüleri görünümü görünürlerdi görürseniz götürecek gözlerini gözünden greyfurt gta gta5 guvenlik gül suyu tonik güncel Güncel DNS Adresleri Listesi Güncel Haberler güncelleme gündemi güneş nedir güneş resmi güneş videosu güneşin sıcaklığı güvenlik güvenlik önlemi güzellik Haberler hack hack mobile hack önlemi nası lalınır hack pc hack pc for mobile hacked hacker hacker ol hacker onur hackerlık hafıza hafıza kartı hafıza kaybı hafızayı güçlendirme hafzıa kartı hamile hamile bayanlar dikkat Hangi Marka ve Model Akıllı Telefonlar 4G Destekliyor? Hangi Telefonlar 4G Destekliyor? hani harlemshake harlemshakevideoları hasar tespit sistemi hashtag hasta olmamak için hataları hatası havada Havadaki Elektriği Kullanarak Şarj Eden Kılıf: Nikola Labs hayat teleşları hayvanlar hazır cevaplar HD Lamborghini Aventador hd masaüstü duvar kağıtları hd walpapers HDMI Hello Android Hello Android nedir helyum hardisk hemeroid hemoroid hemoroşd rahasızlığına bitkisel tedavi her fotografta herşeyortada hesabı hesabınız hesap hesap silme hesapişletim hezker nedir Hırsızlıklara Karşı Motosikletinizi Koruma hızlı ve öfkeli 7 HIZLI VE ÖFKELİ 7 hızlı ve öfkeli 7 hd 1080p izle hızlı ve öfkeli 7 izle hızlı ve öfkeli 7 watch free hic hiçokudunuzmu Hidrojen Enerjili Otomobiller hikayesi hint filmi hiphop hizmetdurdurma hotfile download indir yükle yaparak dosyaya daha sonra kolayca ulaşabilirsiniz hp computers walpapers hrml renk kodu HTC One M9 Plus fiyatı HTC One M9 Plus ne kadar HTC One M9 Plus özellikleri HTC One M9 Plus’ın özellikleri yayınlandı htc zarar etti HTML Renk Kodları HTML Renk Kodları adları hürriyetbumerang hyundaı hyundai IPhone’de Numarama Engelleme Nasıl Olur? ıslak kurabiye ıslak kurabiye sütlü ıslak kurabiye tarifi ıslak kurabiye tarifleri ıslak kurabiye yapılışı ışık hızı ışık hızı ne kadardır Işık hızı neden geçilemez ışık hızı nedir i20 i20 coupe ibaresini ibrahimovic içi için içinde içinden içitemizlenemeyenbilgisayarkasaları ikilem nedir ikilemden nasıl kurtulu ile ilginc bilgiler ilginc manzaralar ilginç ilginç cevaplar ilginç pasta tarifleri ilk ilk ambulans aracı ilk sürelebilir valiz illustrasyonları İllüzyonlu Tablolar indir inen infinityward ingilizce ingilizce hazılık ne zaman kalkacak ingilizce hazırlık kalktı İnsan Derisinin Altına Yerleştirilen En Başarılı Devre ile Tanışın! insankaynakları insanlar insanlardan habersiz kabile insanliktan habersiz insanlar instagram instagramda yorum silme internet internetsiz facebook girmek internette internetten iOS ios 9 ios 9 nedir iOS 9'un Açığını Bulana 1 Milyon Dolar Ödül! iOS 9’un Yüklenebileceği Cihazların Listesi İOS için iOS Uygulama Limiti iOS Uygulama Limiti 4GB’a Çıkartıldı iOS Uygulama Limiti kaçtır ios10 iphone iPhone 6 duvar kağıdır iPhone 6 duvar kağıtları iphone 6s iphone 6s açığı iphone 6s fiyatları iPhone 6S Hacklendi! iPhone 6s ve 6s Plus iPhone 6s ve 6s Plus fiyatları iPhone 6s ve 6s Plus ne kadar iphone 7 iphone imei iphone kapandı iphone kırma iphone yenilik iphone4 iphone5 iphone6 iq seviyesi ölç iq sorusu irmik nasıl yapılır irmik tatlısı nasıl yapılır irmik tatlısı tarifi irmikle vişne tatlısı nasıl yapılır is iskelet iş güvewnliği forografları işealırken işi İŞİD Mobil Uygulama Yaptı! işletim izle izlenmesi gereken fimler japon eriği java Java Çalışma Soruları ve Cevapları java çalışma sorusu java denklem kodu java fibonnacci sayıları JAVA ile Rss Üzerinden Veri Çekme java kurulumu Java Neatbeans ve Jdk Kurulumu Resimli Anlatım java sorular JAVA SORULARI java String Olarak Girilen 2 Bilinmeyenli Denklemin Çözümü java Vigenere Şifreleme(Vigenere Cipher) java x y bulma kodu JAVA-Sezar Şifreleme jdk indir Jeep’iyle yaptığı yolculuk sırasında selfie çekmek isterken az kalsın önündeki arabanın üzerinde bulunan kayık yüzünden hayatını kaybedecekti. jpg jsoup kurulumu jsoup rss kabuğu kaçak telefon imei nasıl atılır kadın kadın koruma kadınlar Kadınlar için Kendini Savunma Yöntemleri kadınlar korunmak için hareketler kafıza kartı kakaolu ıslak kurabiye Kal Ho Naa Ho watch Kal Ho Naa Ho watching kalan=0 kaldırıldı kaldırmak kali kali2016 kansere ne iyi gelir kapanan kapatıldı kaptı karakter karda lastik basıncı kareleriyle Karışık Masaüstü Duvar Kağıtları Koleksiyonu full rapidshare karıştırdı Karpuzun İçerisine Erimiş Alüminyum Dökülürse Ne Olur? karşılaşılan Karşılıksız Burs Veren Kurumlar ! kart kartalları kasaları Kavisli ekrana sahip LG G Flex2 kayseri mantısı yapma tarif kazandıgını kazanma keime tersten yazdırma Kelimeyi Son Harften Başlayarak Başa Doğru Yazdırma kellik keman keman çalan robot kendi kendini savunma teknikleri kendini temizleme kentsel Keren Elazari keten tohumu keten tohumu faydaları key KHJW4 kırmızı biber kırmızı biber kansere karşı kısın titreme kışın lastik kaç basıncta olmalı kıyafeti kızartma kızların saçı nasıl parlak olur Kick Off Challenge Kick Off Challenge nedir Kick Off Challenge oyna Kick Off nedir Kick Off oyna kilo kilo verme kilo vermek kim Kim arıyor CIA uygulamasından numara silme kisisel kitap kitkat nasıl yüklenir kitkat yükleme kitkattan Jelly Bean'e dönme Klavyeden eleman sayısı girilen kümenin kombinasyon sayısı hesaplatma java KMS Client Setup Key kodlama kodlama java kodu kol böreği malzemeleri kol böreği nasıl yapılır kol böreği tarifi kolay poğaça yapımı kolay tatlı tarifi kolay tatlı tarifleri kolay yemek tarifleri kolo verdiren çay kombinasyon sayısı hesaplatma java komik komikvideo kötü koku kötü nefes Köyün itleri küs olsalar da kurdu görünce birleşirlermiş kredisi kronik sinüzit tedavisi kullanabilmek kullanımı kurabiye tarifleri kurtul kuru ciltler kuru ciltler için tonik kuşburnu künefe künefe nasıl yapılır kür l Lamborghini Aventador laptop laptop nasıl alınmalıdır laptop özellikleri laptopla lastik hava basıncı kaç olmalı lastik havası karda nasıl olmalı leaf leaf nissan lezzetli yemek tarifleri lg LG Flex 2 LG Flex 2 fiyatı LG Flex 2 ne zamn çıkacak LG Flex 2 nedir LG G Flex2 LG G Flex2 özellikleri LG G Flex2fiyatları LG V20 ÖZELLİKLERİ LGV20 lifi lifi ile ineternet lifi ile internet aktarımı lifi nedir lifi teknolojisi limon limonsuyu maskesi linux lionelmessi liveset lojistikbilgi lollipop duvar kağıdı lollipop screen cover Lost izlemenin Yan Etkileri lunix lys cıkacak sorular lys konuları lys matematik ve geometrisoru dağılımı Mad Max Fury Road 7- Ant-Man 6- The Hateful Eight 5- Inside Out 4- Furious 7 3- Jurassic World mail mamut mamutlar ne zamn yaşardı mamutlar neden yok oldular mantı malzemeleri mantı nasıl yapılır mantı tarifi manzara resmi marilyn vos savant kimdir marş basmıyor marş motoru marş otomatiği maske Matris içerisinde gezip ve gezilen yerlerinde toplamını bulma Matriste Dışarıdan Girilen Satır veya Sütün Numarasına Göre En Büyük Elamanı Buldurma mazda MDWWJ megane memnun memory memoryimage merak MERCEDES mereng mesaj mesh messi metasploit meze mıhlama için gerekli malzemeler mıhlama nasıl yapılır mıhlama nasıldır Mıhlama Tarifi mıhlama yapmak Microsoft Bilgisayarınıza Sizden İzin Almadan 6GB Veri İndirebilir Microsoft’tun yeni internet tarayıcısı Spartan milyoner missing mobi mobil mobil dolandırıcılar modemin şifresini değiştirme motivasyon motorsiklet kilidi motorsiklet nasıl korunur motorsikletim çalındı mozilla mpbil msconfig msfconsole muz kabuğu maskesi nadir gorulen manzaralar nar çiçeği nar çiçeği faydaları NASA nasıl nasıl görüntüleyebilirsiniz nasıl kilo verebilirim nasıl olması nasıl yapılır nasıl zayıflanır nasıl zayıflayabilirim ne yemeliyiz neatbeans indir neatbeans kurulumu neden esnenir Neden Esniyoruz? Neden Oda Sıcaklığında Sıvıdır? nedir needforspeed needforspeedunderground nefes neler zayıflatır netload network new post nfs nfsunderground Nick D'Aloisio nikola tesla nissan nissan leaf Note 7 Lansmanında Apple ile Dalga Geçti ntfs ntfsbiçimlendirilmesi ntldr numara engelleme o mu bu mu uygulaması odaklı okul olimpiyatlar olsaydı olurdu oluşturuyor omega3 onur koç elini tutmasam akor onur koç yemin ederim gitar akoru oranı otomatik otomatik çalma otomobil oturanlariçin oturmayın oyun Oyunlar oyunları ögretmen ölümleri azaltan silah ömür önemi ördü kader ağlarını ördü kader ağlarını akor örgü poğaça malzemeleri örgü poğaça yapılışı özel özelligi Özellikleri ve Fiyatıyla En Uygun Akıllı Telefonlar p2p whatsapp para paralı Parlak Saçlar İçin Öneriler parmak büzüşmesi parmaklar neden buruşur Parmakların Suda Buruşmasının Gerçek Nedeni passat passat 2015 passolig kart passolig kart kaç para passolig kart nasıl alınır passolig kart nedir passolig kart nereden alınır passolig kart olmayanlar maça gidemeyecek mi pasta pasta tarifi pasta tarifleri pasta yapalım Patatesli Sosyete Mantısı Tarifi paykaşım pc pc hackleme penetration Pes pes 13 PES 2015 pes 2015 gol atma teknikleri pes 2015 korner taktikleri pes 2015 nasıl gol atılır pes 2015 taktikleri pes 2015 uzaktan gol atmak pes 2017 andoid pes 2017 indir pes 2017 ios pes taktikleri pes14 pes2017 indir phone photoshop psd yapma pil ömrünü arttırma pin pingleme nedir nasıl yapilir pirinç salatası pirinç salatası tarifi pk izle Pluton'a Ait Görkemli Uçuş Videosunu Yayınladı! png poğaça poğaça nasıl yapılır populer postları pratik tatlı tarifleri pratikbilgiler pro evolution soccer 2012 profilfotografı program PROGRAMLAMA ÇALIŞMA SORULARI programlama dilleri adam asmaca programlama dilleri soruları psd nasıl yapılır psd nedir psd tasarımları psd uzantısı nedir psdyi csse dökmek psy Q7 racınıza çarpıp kaçan kişiler yakalanabilecek ram kac olmalıdır ramdump ramimage rap raporu reaver recovery redhack redhacktim reklam Reklam Vermek related blogger renault renk kodları renkler renkliyazma Resimleri anlamaları için bilgisayarları nasıl eğitiyoruz? resimlianlatım risk riskli robotlar rock rollingedition romatizma Romatizma için Şifalı Binbirdelik Otu ronaldo Root rose residence rose rezidans rose rezidans elazığ rs rss veri çekme s s4 s5 s6 sabitkanca sac bağlanmasına çözüm sac yaglaninca dökülür mu sacım nasıl parlaar Saclarim yaglandı saç saç dökülmesi saç dökülmesine çözüm saç neden dökülür saçı parlatmak saçım dökülüyor saçın yağını gecirme saçlar neden yaglanir sadece saglıkliyasam sağlık sahaya salata tarifleri SAMSUNG samsung 2. el telefon samsung 2.el satışı samsung 5g samsung galax s6 samsung galax s6 fiyatı samsung galax s6 özellikleri Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S6 fiyatı Samsung Galaxy S6 ne zamn çıkacak Samsung Galaxy S6 özellikleri samsung galaxy s7 Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge samsung marshmallow alacak telefonlar samsung note 7 iade samsung note 7 iade nasıl yapılır samsung s6 kaça samsung s7 özellikleri samsunggalaxy samsunggalaxys4 samsungvideo sandbox sorgulama sardalya sarmısak kokusu gecirme SATRANÇ SATRANÇ NASIL OYNANIR? SATRANÇ SPORU SATRANÇ TAKTİKLERİ sayfası Scanner scan=new Scanner(System.in); int sayi ScloudOS ScloudOS fiyatı ScloudOS nasıl kullanılır ScloudOS nedir ScloudOS üyeliği security sekmeli servisi servisleri sesini sezar şifre sezar şifreleme algoritması sezar şifreleme kodu sıfatlıkız sığır eti Sıkıntılı çalışan bazı yazılımlar sınavda ne yapılmalı sıralama sıralamak sırrı çözülemeyen eser sırrı çözülemeyen kitap sızdı sızma siber siber güvenlik siber saldırılar sider blogger sigara sigara böreği sigara böreği hazırlanışı sigara böreği nasıl yapılır sigara böreği yapılışı sigara kokusu sigara kokusu nasıl geçer sil silah Silinen Dosyayı Geri Getirme Silinen Dosyayı Geri Getirme Nasıl Yapılır ? silinen mesajlarımı nasıl geri alabilirim silme simgesi sinema sineme salonları dizaynı sinüzit artma sebepleri sinüzit bitkisel tedavisi sinüzit nasıl geçer Sinüzit nedir Sinyaliyle Artık Herkes Duvarların Arkasını Görebilecek sistem sistem odası gereksinimleri sistem odasında neler vardır Sistem Odası Nerede ve Nasıl Olmalıdır site sitem banlı mı sitenizguvendemi sitenizi taratın sitenizinhızınıölçün siviceden kurtulma sivilce sivilce lekeleri sivilce lekeleri limon sivilce lekelerine maske sivilce maskesi sivilceden kurtulma siyah nokta siyah noktadan kurtulma skpe giremiyorum skype açılış dağınık duruyor skype açılış ekranı sorunu skype css sorunu socialengineeringtool soğan kokusu nasıl gecer Soğan ve Sarımsak Kokusu Nasıl Yok Edilir? soğuk havalardan korunmak için soğuk için kür Soğukta Neden Titreriz soğuktan korunmak sokan son görülme son görülme kaldırma sonrası soru cevap eklentisi soru cevap scripti wordpress sorulan sorular sorunu sosyal medya sosyal medya güvenlik sosyal medya önlemi sosyal medya zararı Sosyal medyada Paylaşmaktan Uzak Durmanız Gereken 3 Bilgi sosyalmedya sosyete mantısı malzemesi Sosyete Mantısı Tarifi soyadı soyma spam Spartan dowmnload Spartan indir Spectre (Bond 24) sponsor Spor sql ssd Stagefright Güvenlik Açığı starları Starter’da Masaüstü Arkaplan Değiştirme suçlar sunucu odası nedir suşi suşi nasıl yapılır süper bilgisayar nedir süper bilgisayar nedir nerede kullanılır Süper Bilgisayarlar Hala En Hızlısı süper pc süreklibilgisayarda sürlü pasta tarifi sürücüsündeki sürülebilir valiz Süt Dilimi malzemleri Süt Dilimi Nasıl Hazırlanır Süt Dilimi tarifi süt ve bal maskesi Sütlü Kol Böreği Tarifi sütlü tarifi Şanslı Biri hd izle Şanslı Biri izle Şanslı Biri türkçe dublaj izle Şanslı Biri: The Lucky One izle – Türkçe dublaj Tek parça şarj cihazı sahtemi Şarj Cihazlarının Orijinal mi Sahte mi Olduklarını Nasıl Anlarız? şekilden şekle şerbetli tatlılar şifalı otlar şiflı bitkiler Şifrelerinizi Hackerlara Karşı Korumanın 5 Sağlam Yolu şifreli mesaj şmei atma şoku T83GX Taare Zameen Par Taare Zameen Par türlçe takip takipçi hilesi taktikler TAKTİKLERİ NELER? tamolarak tansiyon tansiyon tedavisi tarama taraması tarayıcılar tarayıcınıza tarçın ve bal maskesi tarif tasarımı Tasarımı ile dünyadaki en iyi 10 Sinema Salonu tatlı çıkmış hayvan resmi tatlı nasıl yapılır tatlı yapımı tedavi tırnak tedavisi tedavisinasılyapılır teelfon dolandırıcılarının planları teknloji teknoloji teknoloji haber teknoloji zammı nedir tektaş telefon telefon fiyatları telefon zamlı fiyatlaru telefona ne kadar zamn geldi telefonoperatorlerini telefonum çalındı telefonum çalındı ne yapmalıyım telefonum kayboldu ne yapacağım telegon televizyon temizlenemeyen ter ter kokusu terleme terlemeye karşı tersten yazdırma programlama dilleri tesadüf tesla arabası hacklendi The Lucky One tek parça izle tırnak neden yiyilir tırnak yeme alışkanlığı tırnak yeme çözümü tipi tiramisu tiramisu nasıl yapılır tiroid hastası ne yemeli tiroid hastası ne yemeli tiriod tiroid hastasına öneriler titanik titreme neden olur titriyorum toplu taşıma toplu taşımada wifi Touchpad sorunları toyota trgala oyun hileleri trileçe trileçe nasıl yapılır trileçe yapılışı troid troid hastalığı troid hastalığı çözümleri troid hastasına öneriler truff truff tarifi tt olma ttnet şifre değiştirme tulumba tatlısı tulumba tatlısı nasıl yapılır tulumba tatlısı tarifi turkey turkiye Tutmaç Çorbası kolay yapımı Tutmaç Çorbası malzemleri Tutmaç Çorbası nasıl yapılır Tutmaç Çorbası nedir tuttu Türk Hack Team'den ABD Merkezli 2 Bine Yakın Siteye Darbe! türkçe tv twiteer için dns Twitter Twitter erişim engellemesi Twitter Sınırsız Takip Etme Açığı twitter takipçi hilesi Twitter yetkilileri ubuntu16.04lts ucakları ucan uçakda uçtan uca şifreleme nedir uefi uefisistemkurma uniscan unutkanlık usb uydu uygulama uygulamalar uygulamasattı uzay uzay fotografı uzay hakkında bilinmeyenler uzay nasıldır Uzay Nedir? uzayın karanlık olması Uzayın Neden Karanlık uzaylı ücreti ücretli ürün üşümemek için üşümemek için ne yapmalıyım valiz VCFB2 ve veren veriyosa via via v8c video videoizle videolar videoları vigenere nedir vine virus virustarama virüs virüsle para kazan virüsü bulana 250bin dolar verecekler Vişne Soslu İrmik Tatlısı volatility Volkswagen Passat VOLVO w cn eposta gelmiyor w cn mail gelmiyor w cn uzantılı adresime mailler gelmiyor w cn uzantili maillerim silindi w cn uzantili silindi walpapers computer WanaCryptor 2.0 WanaCryptor 2.0 nedir WanaCryptor nedir wash wdc 10 tb hardisk Web Tabanlı Oyunlar webkiller webmaster websploit webtarama webtasarım whatsaap şifreli mesaj çözme whatsaap üçtan uca whatsapp whatsapp bilgisayara yükleme whatsapp gif whatsapp işaretlenmiş mesaja nasıl ulaşılır WhatsApp işaretlenmiş mesajlar özelliği nedir? whatsapp nedir whatsapp pc whatsapp pc ile nasıl kullanılır whatsapp pc yükle whatsapp pcye yükleme Whatsapp silinen mesajlarımı nasıl geri alabilirim Whatsapp’ta İnternetsiz Görüşme Whatsapp’ta Mavi Tiki Kapalı Olan Kişiyi Görme Whatsapp’ta simkart Whatsapp’ta ücretsiz girme wifi wifi şifresi değiştirme wikipedia virüsü windows windows 0 nasıl yüklenir windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Enterprise windows 10 indirmek windows 10 key Windows 10 Kilit Ekranı Windows 10 Kilit Ekranı Seçenekleri windows 10 nasıl geçilir Windows 10 Nasıl indir windows 10 nasıl indirilir Windows 10 Nasıl Kurulur? windows 10 nasıl yüklenir Windows 10 Ne zaman cıkar Windows 10 Pro Serial Key Product Key Windows 10 Professional windows 10 sorunları windows 10 ücretsiz windows 10 yükleme nasıl başlatılır Windows 10hataları Windows 7 Starter’da Masaüstü Arkaplan Değiştirme Windows 8 32 bit Windows 8 64 bit download Windows 8 Başlat Menüsü Windows 8 Başlat Menüsü Ekleme Windows 8 Başlat Menüsü nasıl eklenir Windows 8 Final english download Windows 8 Final Türkçe ORJ 32-64Bit Full Torrent Tek Link Windows 8 torrrent donwload Windows 8.1 32 Bit İndir Windows 8.1 32-64 Bit Full Türkçe Windows 8.1 64 Bit İndir Windows 8.1 Aktivasyon Windows 8.1 Full Download Windows 8.1 Torrent İndir Windows 8.1 Türkçe windows10 windows10 aktivator windows10 download free windows10 indir windows8 windowslive windowslivemesh wirilesshack wordpress wordpress 2 mb upload sınırı Wordpress 2MB Upload Sınırını Kaldırma WordPress Güncel Ping WordPress pingleme yapma Wordpress Soru-Cevap Eklentisi wordpress upload sınırı wp 2mb resim yükleme sınırı wp eklentileri wp ping wp ping adresleri 2015 WordPress Güncel Ping 2015 wp soru cevap eklentisi wpsattack wpshack xperia ısınma sorunu Xperia Z5 Fiyatı Xperia Z5 Fiyatları Xperia Z5 how much Xperia Z5 ısınma Xperia Z5 ne kadar Xperia Z5 Premium Xperia Z5 Premium fiyatı Xperia Z5 Premium özellikleri Xperia Z5'te Isınma Sorunu Var mı? xss xxx yahoo yalan Yalancı Su Böreği malzemeleri Yalancı Su Böreği nasıl yapılır Yalancı Su Böreği resimli anlatım Yalancı Su Böreği Tarifi yan yana yandınız yapılabilecekler yapılır yaptı Yarın Hiç Olmayabilir hint filmi Yarın Hiç Olmayabilir izle Yarın Hiç Olmayabilir türkçe altyazılı yarışması yaşasalardı yaşlanma yaşlanmayı önlemek yayınlandı yaylım yazı yazılarınız yazılım yeme içme yeme-içme yemek tarifi yemek tarifleri yemin ederim yemin ederim akor yeni yenibaşlayanlar yeniden başlatma sıkıntısı yeninfsunderground yeşil çay yeşilçam ygs YGS 2016 SORU VE CEVAPLARI YGS açıklandı mi ygs kaç dk YGS sonuçları YGS soruları YGS yerleri açıklandı YGS yerleri ne zamn ygsde lavaboya gidilir mi ygsde nelere dikkat edilmeli yıllık yinekafa yok yok böyle fotograflar yoktu yolları YOLO Dünyası için Geri Sayım Başladı! yorum silme yorumformu youtube youtube auto play youtube auto restart youtube autoplay youtube autorestart youtube gece modu açma YouTube Gece Modu aktifleştirme youtube otomatik çalma kodu youtube.xxx YouTube.XXX'i satın aldı yök yöntemi yönü yumurta yumurta soymak yumurtanın kabuğunu soymak Yurtdışından getirilen cep telefonlarının kaydı nasıl yapılır ? yusuf güney ördü kader ağlarını yükle Yükleneceği Telefonlar ve Gelecek Özellikler yüksek tansiyon yüksek tansiyona keten tohumu Yüksek tansiyona şifalı bitkiler yüzlerini zam zamantuneli zararlı andorid uygulması zayıf olmak zayıflama zayıflamak için ne yenmeli zayıflamak istiyorum zayıflamaya yardımcı olan besinler zayıflatan besinler zayıflatan çay zeka zeka gelişimi zeka güçlendirme zeka sorusu zeki miyim zekice cevaplar Zekice verilmiş hazır cevaplar zenfone zenfone2 zorladı Zorunlu Hazırlık Sınıfları Kalkıyor mu zuckerberg Zuckerberg Açıkladı; Facebook'a ''Beğenmeme'' Butonu Geliyor! zxekilik ölçüleri Zyxel modem şifre değiştirme
false
ltr
item
BİLGİ BAHÇEM: Sistem Odası Nerede ve Nasıl Olmalıdır
Sistem Odası Nerede ve Nasıl Olmalıdır
http://3.bp.blogspot.com/-hPux5l278Kg/VSKBllXvfAI/AAAAAAAAA5k/sAyGm74ujao/s1600/ferrari-data-center-2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hPux5l278Kg/VSKBllXvfAI/AAAAAAAAA5k/sAyGm74ujao/s72-c/ferrari-data-center-2.jpg
BİLGİ BAHÇEM
http://www.bilgibahcem.com/2015/04/sistem-odas-nerede-ve-nasl-olmaldr.html
http://www.bilgibahcem.com/
http://www.bilgibahcem.com/
http://www.bilgibahcem.com/2015/04/sistem-odas-nerede-ve-nasl-olmaldr.html
true
3709366616774486288
UTF-8
Konu Bulunamadı. Tümünü Gör Devamını Oku Yanıtla Yanıtlamaktan Vazgeç Sil Yazar Ana Sayfa Sayfa Yazılar Tümünü Gör Size Özel Başka Önerilerimiz⤵ Etiket Arşiv ARANAN Aradığınız kelimeyle alakalı henüz bir konumuz yok :( Ana Sayfa Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dk. önce $$1$$ dk önce 1 saat önce $$1$$ saat önce Dün $$1$$ gün önce $$1$$ hafta önce 5 haftadan önce